NADZOR I ORGANIZACIJA GRADNJE   |  VOĐENJE I RACIONALIZACIJA PROJEKATA   |    PROJEKTIRANJE

Održiva gradnja – Održiva energija

Održiva gradnja nužnost je suvremenog života i jedna od važnih mjera u borbi protiv klimatskih promjena i prilagodbe naše civilizacije globalnom zatopljenju. Ona je svakako jedan od značajnih seegmenata održivog razvoja, a uključuje uporabu građevnih materijala koji nisu štetni po okoliš, energetsku efikasnost zgrada i gospodarenje otpadom od gradnje i rušenja građevina.

Image00012Održivom gradnjom se osigurava trajnost, kvaliteta oblikovanja i konstrukcija uz financijsku, ekološku i ekonomsku prihvatljivost i to uslijed smanjivanja gubitaka topline iz zgrada poboljšanjem toplinske zaštite, povećanja toplinskih dobitaka u zgradi povoljnom orijentacijom zgrade i korištenjem sunčeve energije, korištenja obnovljivih izvora energija u zgradama, povećanjem energetske efikasnosti termoenergetskih sustava.

Koristi od energetske efikasne gradnje su mnogobrojne:

-       Financijska ušteda sa smanjenim računima za grijanje, hlađenje i električnu energiju

-       Ugodnije i kvalitetnije stanovanje, te duži životni vijek zgrade

-       Doprinos zaštiti okoliša i smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš kao i globalnim klimatskim promjenama

Održivi objekti su općenito više energetski učinkoviti nego njihovi konvencionalni 'rođaci' (do 40% ili više). Bolji sustav projektiranja, pravilno dimenzioniranje opreme i kvalitetno brtvljenje, sve doprinosi smanjenoj potrebi za grijanjem i hlađenjem. S povećanjem cijena izvora energije, kod održivih objekata iznos štednje s vremenom će samo rasti.

Osnovni tipovi štedljivih kuća su:

Niskoenergetska kuća, za razliku od klasične gradnje, za zagrijavanje koristi svega 40 kWh/m2 godišnje, što se može izraziti ekvivalentom od 2,7 litre loživog ulja, pa se naziva i trolitarskom kućom.Image00014

Niskoenergetska potrošnja energije može se postići i u obnovi već postojeće gradnje, a ovisno o pojedinim slučajevima, i na povijesnim građevinama.

Niskoenergetske kuće u pravilu koriste visoke nivoe insolacije, energetski učinkovite prozore, niske nivoe propuštanja zraka i toplinsku obnovu u ventilaciji za manje energije potrebne za grijanje i hlađenje. Mogu se također koristiti i standardi prema pasivnim solarnim tehnikama dizajna ili aktivne solarne tehnologije. Također se mogu koristiti i tehnologije za recikliranje topline iz vode koja je korištena kod tuširanja ili u stroju za pranje posuđa.

Pasivna kuća, kojoj je ime dao njemački arhitekt Wolfgang Weiss (Passivhaus), ide korak dalje i troši svega 15 kWh/m2 godišnje. Takva jednolitarska kuća troši svega litru loživog ulja po kvadratnom metru.

Općenita definicija pasivne kuće je: „Pasivna kuća je zgrada kod koje toplinski komfor može biti postignut samo naknadnim grijanjem ili hlađenjem svježe mase zraka, a da kvaliteta zraka unutar kuće bude visoka – bez potrebe za recirkulacijom zraka“.

Standard „Passivhaus“ za centralnu Europu zahtjeva ispunjenje sljedećih zahtjeva:

  • Kuća ne smije koristiti više od 15 kWh/m2 za grijanje i hlađenje prostorija.
  • Ukupna potrošnja energije (energija za grijanje i hlađenje prostorija, topla voda i struja) ne smije biti veća od 42 kWh/m2 godišnje.
  • Ukupna potrošnja primarne energija (izvorna energija za električnu energiju i slično) ne smije biti veća od 120 kWh/m2 godišnje.

 

Image00013Nulta kuća ili energana postiže dostatnu energetsku pokrivenost za vlastite potrebe, a može i premašiti postavljene zahtjeve, pri čemu arhitektura doista postaje energana.

U praksi to znači da se u nekim periodima energija dobiva iz energetske mreže, a u ostalim periodima se vraća u energetsku mrežu (zbog toga jer su obnovljivi izvori energije uglavnom sezonski). Da bi se to postiglo energija se mora generirati unutar kompleksa koristeći obnovljive izvore energije koji ne zagađuju okoliš. Kuće nulte energije zanimljive su i zbog zaštite okoliša jer se zbog obnovljivih izvora energije ispušta vrlo malo stakleničkih plinova.

Postoji nekoliko detaljnijih definicija kojima se određuje što zapravo znači kuća nulte energije, a najveće razlike odnose se na definicije unutar Europe u odnosu na Sjevernu Ameriku.

 

  • Nulta neto potrošnja energije unutar kompleksa (net zero site energy use) - U ovoj vrsti kuće nulte energije količina energije proizvedena unutar kompleksa koristeći obnovljive izvore energije jednaka je količini energije koja je potrošena unutar kompleksa. U SAD-u kuća nulte potrošnje definira se ovom definicijom.
  • Image00003
  • Nulta neto potrošnja izvorne energije (net zero source energy use) - Ova vrsta kuće nulte energije proizvodi istu količinu energije koju i potroši, a uz to mora proizvesti i energiju koja se troši prilikom transporta energije do kuće. Ovaj tip znači uzima u kalkulaciju i gubitke prilikom prijenosa električne energije. Ova vrsta kuće nulte energije mora generirati više električne energije od kuće s nultom neto potrošnjom energije unutarkompleksa.
  • Nulta neto energetska emisija (net zero energy emissions) - Izvan SAD-a i Kanade kuća nulte energije definira se kao kuća s nultom neto energetskom emisijom, a to je poznato još i kao kuća bez ugljičnog otiska ili kuća bez emisija. Pod ovom definicijom podrazumijeva se balansiranje ugljičnih emisija koje su generirane upotrebom fosilnih goriva unutar ili izvan kompleksa s količinom energije koja je unutar kompleksa proizvedena koristeći obnovljive izvore energije. Ostale definicije ne uključuju samo emisije ugljika u fazi korištenja kuće, već se dodaju i emisije nastale prilikom konstruiranja i izgradnje kuće. Postoje još i debate oko toga trebaju li se u kalkulaciju uzeti i emisije nastale zbog prijenosa energije prema kući i iz kuće natrag u mrežu.
  • Nulta neto cijena energije (net zero cost) - U ovom tipu kuće cijena kupovanja energije balansirana je s cijenom energije koja se prodaje mreži, a generirana je unutar kompleksa. Ovakav status ovisi o tome kako distributer energije nagrađuje generiranje energije unutar kompleksa (isplata, kompenzacija, ili nešto drugo).
  • Nulta potrošnja energije van kompleksa (net off-site zero energy use) - Prema ovoj definiciji kuća bi se mogla smatrati kućom nulte energije i u slučaju kad je 100% energije koju kupuje generirano pomoću obnovljivih izvora energije, čak i ako su ti izvori energije van kompleksa. golf16
  • Odvojena od mreže (off-the-grid) - Kuće nulte energije koje su odvojene od mreže, tj. nisu priključene na nikakav izvor energije koji nije unutar kompleksa. Takve kuće zahtijevaju distribuiranu proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i pripadajuće kapacitete za pohranu te energije (za slučaj kad sunce ne sije, vjetar ne puše i slično).

golf7Energetska učinkovitost je vrlo važna, a u budućnosti će biti još i važnija. Da bi se postigla energetska učinkovitost moramo se prilagoditi novim izvorima energije i novim načinima štednje energije. Energetski učinkovite kuće su samo jedan dio u globalnoj energetskoj učinkovitosti. Trenutno na svijetu postoji vrlo mali broj energetski učinkovitih kuća i zgrada, ali se sa svakom novom efikasnom kućom skupljaju prijeko potrebna iskustva koja se onda mogu iskoristiti u gradnji još efikasnijih kuća. Ovo znanje će se sve više koristiti i uz pomoć građevinskih zakona sve će nove gradnje u budućnosti morati poštovati načela energetski učinkovite kuće.

 

tel: +385 /1/ 6547 490  fax +385/1/ 5630 179
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   Jadranska avenija 6/38